Disclaimer – Miễn trừ trách nhiệm

107 Church Street Richmond, Victoria 3121

Disclaimer: The information presented in this document has been compiled by the vendor for marketing purposes only. The dimensions and figures are indicative and may be subject to change as required by authorities or to enhance the development.
If you are a prospective buyer, we recommend you seek independent advice for any queries before entering into a Contract of Sale. This report is not a sworn valuation but is an assessment of the market worth of the property contained herein.

In accordance with our standard practice, we must state that this opinion is for the sole use of the party to whom it is addressed, and no responsibility is accepted to any third party for the whole or any part of its contents, and no liability for damages how so ever caused, arising out of the use by any third party is accepted.

AHPRE does not guarantee, warrant nor represent the correctness and integrity of any information contained herein (including any attachments or links) or that this communication is free from interference, interceptions or viruses.

Furthermore, the intended recipient acknowledges that AHPRE will not be liable for any errors, inaccuracies or omissions made in this email (and any attachments or links), nor will AHPRE be liable for any other defect, interference and or virus.

Any and all information attached and provided by AHPRE has been prepared with all reasonable care and or its agents or servants. It is provided only for informative purposes and should not be relied upon by the intended recipient when making a financial or investment decision.

You are receiving this email as you have previously expressed interest in one of our properties and or our services. If you have received this email in error, please notify the sender and or AHPRE herein referred to as AHPRE immediately and delete all copies of the message and any attachments or links.

Should you wish to opt-out from receiving our emails, please click on the unsubscribe link above.

Miển trừ trách nhiệm: Các thông tin được trình bày trong tài liệu này do bên Chủ Đầu Tư biên dịch chỉ nhằm mục đích tiếp thị. Các kích thước và số liệu mang tính biểu thị và có thể bị thay đổi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Dự án.

Nếu Quí vị thật sự muốn mua BĐS đầu tư, chúng tôi có lời khuyên là Quí vị nên thảo luận với Luật sư của quí vị trước khi quyết định ký vào Hợp Đồng mua bán. Giá bán trên không phải là giá của bên Công ty định giá độc lập mà đó là giá hiện tại của thị trường BĐS ngay tại thời gian Dự án khởi công.

Theo qui định của Công ty AHPRE, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hình thức sao chép, sữa đổi hoặc cố ý diễn đạt làm ảnh hưởng phương hại đến khách hàng bởi các Công ty khác mà không có sự chấp thuận của Công ty AHPRE.

Công ty AHPRE sẽ không bảo đảm và cũng không đại diện cho tính chính xác và toàn vẹn của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu nầy bao gồm các phần đính kèm hoặc đường chuyền. Các thông tin giao tiếp nầy sẽ không có sự ngăn trở, can thiệp hoặc vi-rút.

Hơn thế nữa, khi Quí khách nhận thông tin nầy xin hiểu là Công ty AHPRE sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự sai sót hoặc độ chính xác nào trong tập tài liệu nầy vì đây là tài liệu tiếp thị.

Tất cả các thông tin đính kèm hoặc các đường chuyền trong tập tài liệu nầy đã được Công ty AHPRE cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn thận, hợp lý và được gởi đến Quí khách hàng như một bản tin về tiếp thị của thị trường BĐS, Quí vị không nên dựa vào đây để đưa ra những quyết định về tài chính hoặc đầu tư. Xin vui lòng gặp Luật sư để nhận được sự tư vấn tốt nhất và an toàn nhất cho Quí vị.

Nếu Quí vị nhận được email này do nhầm lẫn gởi sai địa chỉ thư của người nhận, xin Quí vị vui lòng thông báo cho người gửi và hoặc Công ty AHPRE ngay lập tức và đồng thời xóa tất cả các bản sao của thư và mọi thông tin đính kèm hoặc các đường chuyền có liên quan.

Công ty AHP Professionals Real Estate Pty Ltd Australia xin chân thành cảm tạ Quí khách đã quan tâm đến dịch vụ tiếp thị về BĐS của Công ty chúng tôi.

Leave a Reply

MELBOURNE   SYDNEY   BRISBANE   HANOI   SAIGON   SHANGHAI   BEIJING   HONGKONG